Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. detonkerij.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie en is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van detonkerij.nl. Het is niet toegestaan teksten en afbeeldingen van de site te kopiëren, te publiceren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

 

De informatie op detonkerij.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. detonkerij.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

 

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. detonkerij.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.